Stichting Move for Health is in november 2015 opgericht om geld in te zamelen ten behoeve van de financiële ondersteuning van gezondheidsgerelateerde goede doelen, instellingen of evenementen. Deelname aan de Roparun 2016 met Team 201 was het eerste initiatief. Dit was zo’n succes dat een nieuwe deelname in 2017 een no brainer was. Net als 2018 en 2019. En nu staan we al voor onze Lustrumdeelname in 2020, hoe gaaf!

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

> Het deelnemen aan activiteiten en evenementen
> Het organiseren van acties, activiteiten en evenementen
> Het verkopen van loten
> Het binnenhalen van sponsorgelden

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
> Maurice Schneider, voorzitter
> Edward Ruigrok, secretaris
> Tiny Nieuwenburg, penningmeester
> Margreet Kok, algemeen bestuurslid

Het bestuur is belast met de leiding van de Stichting en het beheer van haar vermogen. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de oprichtingsakte. Stichting Move for Health heeft een beleidsplan opgesteld dat hier kan worden gedownload.

Stichting Move for Health is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven in het ANBI-register.

ANBI logo

Exploitatieoverzicht 2015

Exploitatieoverzicht 2016

Exploitatieoverzicht 2017

Exploitatieoverzicht 2018

Exploitatieoverzicht 2019